20 лютого 2010 р.

Грегорі Корсо. Смерть приходить під час пубертату / Gregory Corso. Death Comes At Puberty

Я торкнувся того, що в дітях народжує жах.
Торкнувся, і виявив – знаю цей дотик,
Так я торкав себе 31 рік тому,
А всі решта дотиків вже були зайві.
Торкнувся завершення
Оптимістичної смерті, що стає людиною.

I touched that generates terror in children.
I touched it, and was familiar with the touch of it,
Yes, I touched myself 31 years ago,
And beyond that, all was extra touches.
I touched to complection
That optimistic death that becomes a man.


Усі переклади в цьому блозі є аматорськими та некомерційними.
All translations in this blog are amatory and non-commercial.

Немає коментарів:

Дописати коментар